Nansen, IL

Nonsåsen

Nonsåsen

Det første idrettsanlegget som Nansen bygde var hoppbakken Nonsåsen. På den tiden var det mange mindre bakker i bruk rundt omkring i bygda, og det var naturlig å se seg om etter et område som kunne egne seg for litt lengre svev. Valget falt altså på Nonsåsen i Vangrøfta. Det er en "luftig" K-63m bakke, med et langt naturlig tilløp og stort stenhopp.

Tekniske data:http://www.skisprungschanzen.com/

Man antar at bakken ble åpnet vinteren 1922. Førstemann utfor var Helmer Teigen Lilletrøen. I 1924 fikk man tildelt 500,- av Fearnleys Fond til utbygging av bakken. Og søndag 15.februar 1925 er det klubbrenn i Nonsåsen med åpning av den ombygde bakken. I årene som følger er det jevnlige klubbrenn i Nonsåsen.

Året er 1948, og laget feirer sine 50 år med landsrenn og kongepokal. Det var stor deltakelse fra mange kanter av landet. Bakkerekorden ble satt av Henry Amdahl fra Brummundal.

Laget arrangerer flittig renn utover 50- og 60-tallet.

Nansens egen løper, Kåre Olav Berg, kommer med på landslaget i kombinert i 1968 og skaffer kontakter blant eliten også i hopp. Og den 13.april 1968 arrangerer de et nærmest "elitehopprenn" i Nonsåsen, med toppløpere som Bjørn Wirkola, Lars Grini, Finn Halvorsen og Mikkel Dobloug for å nevne noen. Rennet ble vunnet av Bjørn Wirkola med ny bakkerekord på 63,5 m foran Lars Grini og Kåre Olav Berg på tredje.

Det kan også nevnes at Jon Egil Bakken hopper 60 m i kretsrenn i 1970. Den intense rennvirksomheten som hadde vært gjennom 60-åra begynner å avta merkbart både på krets- og lagsplan. Nonsåsen blir brukt uforandret fram til 1983. Bakken ble etterhvert en institusjon i Nord-Østerdalen og Røros-distriktet. 

I forbindelse med idrettslagets 100-års-jubileum i 1998 ble bakken på ny satt i stand, og det ble arrangert et jubileumsrenn. Per Jostein Nygård hadde tinga på å være førstemann utfor, men slik ble det ikke. En rørosing lurte seg borti en upreparert bakke dagen før og ble førstemann. Inge Morten Smedås ble førstemann for Nansen. Det var bra deltakelse og ca 600 tilskuere fra hele norddalen. Under rennet ble Bjørn Wirkolas bakkerekord fra 1968 på 63,5 m slått av Marius Småriset med 65,5 m.

I 2011 ble en ny bakke åpnet - en K-20 som skal supplere som rekrutteringsbakke, sammen med bakken i Åsenkollen. Bjørn Wirkola var tilbake i Nonsåsen og stod for den offisielle åpningen. Bakken en finansiert av spillemidler, og dugnad, samt midler fra Kåre Olav Bergs minnefond og minnegave etter Ingar Smedås.   

 

 

 

Idrettslaget Nansen
2552 Dalsbygda
www.il-nansen.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift